Strona główna O firmie Przetargi

Przetargi
 

PROJEKT

NUMER WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
WND-RPLD.06.01.00-00-027/11

TYTUŁ PROJEKTU
„Rewitalizacja pofabrycznego obiektu zabytkowego poprzez wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych celem przystosowania budynku do pełnienia nowych funkcji etap I”

REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA VI: ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH

DZIAŁANIE VI.1.: REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH  

BENEFICJENT PROJEKTU:

G.W.& Crystal Fashion Włodzimierz Gronowalski Spółka Jawna
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – ZAKUP INSTALACJI ODGROMOWEJ (pobierz)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – ZAKUP INSTALACJI PODGRZEWANIA RYNIEN (pobierz)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – ZAKUP KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z ODTŁUSZCZOWNIKIEM (pobierz)

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE – ETAP II

Ze względu na niewystarczającą liczbę ofert spełniających warunki zapytania ofertowego, dotyczącego realizacji projektu p.n. „Rewitalizacja pofabrycznego obiektu zabytkowego poprzez wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych celem przystosowania budynku do pełnienia nowych funkcji etap I”, firma G.W. & Crystal Fashion Włodzimierz Gronowalski Sp.j. ponawia konkurs ofert na realizację zadań:


INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN- (POBIERZ)

INSTALACJA ODGROMOWA- (POBIERZ)

 ZAPYTANIA OFERTOWE I WYBÓR WYKONAWCÓW

Zapytanie ofertowe - instalacja dogromowa - pobierz

Zapytanie ofertowe - instalacja podgrzewania rynien - pobierz

Zapytanie ofertowe - kanalizacja - pobierzFUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA

created by Media4U 2018
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.