Strona główna Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

VI. Zwroty i reklamacje

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży „zawartej na odległość” bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru. Dla zachowania powyższego terminu wymagane jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i jego przesłanie na adres Sprzedającego, bądź złożenie oświadczenia drogą mailową na adres: info@crystalfashion.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy Sprzedający udostępnia na stronie internetowej sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.
3. Zwrot otrzymanych świadczeń przez Strony powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu towaru w opakowaniu innym, niż oryginalne konsument zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
5. Zwrot towaru następuje na koszt konsumenta. Sprzedający nie odbiera zwrotów odsyłanych za pobraniem.
6. Zakupione produkty objęte są gwarancją producenta i/lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon).
7. Reklamacje konsumentów składać należy na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
8. Reklamacje w przypadku klientów nie będących konsumentami składać należy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym art. 556 i n. k.c.
9. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Sprzedający rozpoznaje reklamacje i informuję klienta o sposobie jej rozpoznania w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

created by Media4U 2018
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.